Het Ziekenhuis

Bovenaanzicht SZN

Het drs. L. Mungra Medisch Centrum Nickerie (MMC) is een klein ziekenhuis in het uiterste noordwesten van Suriname. Het ziekenhuis telt ongeveer 100 bedden, verdeeld over een mannenafdeling, vrouwenafdeling, kinderafdeling, verlos-, en kraamafdeling en een medium-care. De volgende specialismen zijn permanent vertegenwoordigd; interne geneeskunde, chirurgie, anesthesie, kindergeneeskunde, gynaecologie, orthopedie/traumatologie en urologie. De bezetting qua specialisten wisselt geregeld. Een aantal specialisten komt uit Cuba en een aantal uit Nederland, waarvan de laatste voor kortere periodes in een soort aflossingssysteem komen. Regelmatig komen artsen die andere specialismen vertegenwoordigen een weekend naar Nickerie om patiënten te zien waaronder oogartsen, psychiater, neuroloog en KNO-arts.

Er is een policomplex en een goed geoutilleerd laboratorium. De radiologieafdeling is aan vernieuwing toe, maar dat staat binnenkort te gebeuren. Er is inmiddels een CT-scan in Nickerie, maar deze is helaas geregeld niet beschikbaar.

Er zijn continu ongeveer 8 Nederlandse en 1-3 Surinaamse en/of Filipijnse/Cubaanse arts-assistenten, die gezamenlijk de eerste hulp en zaalwerkzaamheden voor de Interne geneeskunde doen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld opereren met de chirurg, bevallingen doen met de  gynaecoloog of poli draaien met de kinderarts. Nickerie biedt ook 7de jaars geneeskundestudenten uit Paramaribo een stageplek. Heel af en toe komen er ook co-assistenten en medewerkers van andere medische beroepen kortdurend stage lopen.